Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.973.010

Khách Online : 39

Tin nổi bậtTin hoạt động

Hội thảo khoa học: “Xác định nhu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức ngành Nội vụ” (11/10/2021)

Sáng ngày 08/10/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xác định nhu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức ngành Nội vụ”. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1011202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (04/10/2021)

Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã khẳng định “Không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cái này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống” và “Tham nhũng kinh tế làm mất tiền ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1004202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter