Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.163

Khách Online : 21

Tin nổi bậtĐiểm Tin Chung

Chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực tháng 12/2021 (22/11/2021)

Tháng 12 có nhiều văn bản liên quan đến công chức, viên chức chính thức có hiệu lực trong đó nổi bật là các nội dung như: công chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IV; nhiều văn bản về công chức hết hiệu lực; nới lỏng điều kiện thăng hạng giảng viên đại học. ...
/Portals/0/WEB-DATA/files/29102020.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” (12/11/2021)

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1112202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành nội vụ qua số liệu điều tra, thống kê (22/11/2021)

Ngành Nội vụ theo nghĩa rộng là ngành quản lý lĩnh vực Nội vụ của Nhà nước, quản lý tất cả các công việc mang tính chất nội bộ, nội trị quốc gia, theo nghĩa hẹp đó là ngành quản lý các lĩnh vực công tác hành chính trong nước. Về tổ chức, ngành Nội vụ gồm các cơ quan tổ chức ở Trung ương và địa phương, chịu sự hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, các lĩnh vực Nội vụ....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0915202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter