Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.833.797

Khách Online : 27

Tin nổi bật


Tin hoạt động

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (09/07/2021)

Ngày 08/7/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội nghị....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0709202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Cơ quan thực thi một số nước trên thế giới (07/07/2021)

Theo xu hướng tại một số nước trên thế giới, để tách bạch việc ra chính sách và việc thực thi chính sách, một số cơ quan (bộ phận) thực thi chính sách được khuyến nghị ra đời cho phép phân phối các chức năng thực hiện chính sách công của Chính phủ được thực hiện tách biệt nhưng trong khuôn khổ luật pháp. Một bộ phận tập trung vào việc ban hành và làm chính sách, sau đó họ chuyển giao chính sách sang cho bộ phận thực thi chính sách bao gồm: 1) cung cấp dịch vụ cơ ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/07072021.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter