Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.658.940

Khách Online : 24

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ“Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công”.

19:38 03/03/2021 | Lượt xem : 345

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 345

Ngày 03/3/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công” do ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, có thể thấy quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong tiến trình đổi mới là Nhà nước chỉ làm những gì mà tư nhân không làm được hoặc không muốn làm. Chính vì vậy, hiện nay khu vực tư nhân đã tham gia vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả những lĩnh vực trước đây vốn được xem là “sân chơi” riêng của các doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập như: sân bay, cảng biển, hạ tầng giao thông, hàng không, điện lực, y tế, giáo dục, công chứng, chứng nhận….Việc phá bỏ sự độc quyền của nhà nước trong cung cấp dịch vụ công nói chung và nói riêng trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; giao thông và vận tải; tư pháp; tài nguyên và môi trường mang lại lợi ích thiết thực như: thu gọn bộ máy nhà nước theo đúng chức năng cốt lõi. Bộ máy nhà nước chỉ tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - vấn đề đang là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Bên cạnh đó, xã hội hóa dịch vụ công góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công góp phần huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội từ khu vực tư nhân đầu tư vào dịch vụ công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ công các lĩnh vực nói trên còn tồn tại nhiều vấn đề, cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công” là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

ThS. Đỗ Thị Thu Hằng thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được những nội dung cơ bản sau: phân tích cơ sở lý luận về xã hội hóa dịch vụ công, trong đó bao quát khá đầy đủ các vấn đề có liên quan, từ những vấn đề chung về dịch vụ công, khái niệm, đặc điểm xã hội hóa dịch vụ công, cho đến các nội dung của xã hội hóa dịch vụ công, các hình thức xã hội hóa dịch vụ công, các tiêu chí đánh giá mức độ xã hội hóa dịch vụ công, các yếu tố tác động, vai trò, trách nhiệm nhà nước trong xã hội hóa dịch vụ công... Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã phân tích, nghiên cứu tìm tòi một số kinh nghiệm có giá trị về xã hội hóa dịch vụ công trên thế giới và rút ra được một số bài học cho Việt Nam.

Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã thu thập một lượng dữ liệu khá phong phú minh chứng về thực trạng xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam, bao gồm khá nhiều lĩnh vực như: tư pháp, giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải. Thực trạng xã hội hóa các lĩnh vực nói trên được nghiên cứu dựa vào các tiêu chí đánh giá mức độ xã hội hóa được đề cập trong Chương 1, bảo đảm một trình tự logic thống nhất trong phân tích các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu tổng hợp các thành công trong xã hội hóa, các hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong xã hội hóa dịch vụ công ở nước ta hiện nay.

Mặt khác, Nhóm nghiên cứu đã bổ sung một mục về bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay trong việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ công, hệ thống hóa các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, đồng thời nêu lên 9 giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa dịch vụ công. Các giải pháp là hợp lý và có tính định hướng rõ nét cho việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công ở nước ta.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung, chỉnh sửa như: tính cấp thiết của Đề tài nên viết gọn lại không nên trích dẫn văn bản của Đảng và nhà nước quá nhiều vì những văn bản này sẽ có trong nội dung của Đề tài; phần tổng quan nên lược bớt các công trình không liên quan hay ít liên quan. Đồng thời Nhóm nghiên cứu, nên phân tích cả hai mặt của xã hội hóa mặt được và chưa được. Bên cạnh đó các bảng biểu nên bổ sung một số dòng thuyết minh và trích dẫn nguồn; một số giải pháp còn sơ lược, mang tính định hướng, nếu cụ thể hóa thêm thì đề xuất sẽ có giá trị thiết thực hơn. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần lưu ý về hình thức các trích dẫn trong ngoặc kép cần ghi chú nguồn, chỉnh lại một số câu chữ để bảo đảm tính chuẩn xác về ngữ nghĩa,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác