Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.658.934

Khách Online : 19

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới”

21:26 15/02/2020 | Lượt xem : 287

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 287

          Ngày 14/02/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới” do TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS.TS. Triệu Văn Cường, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Đặng Xuân Hoan, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, hoạt động tuyển dụng công chức nói chung và kiểm định chất lượng đầu vào của công chức nói riêng ở nước ta trong những năm gần đây đã có những đổi mới đáng ghi nhận, góp phần nhất định trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Tuy nhiên, chất lượng kiểm định chất lượng đầu vào của công chức hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều hạn chế, bất hợp lý cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ sự thiếu thống nhất trong việc áp dụng mô hình kiểm định. Do vậy bên cạnh việc tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn trong nước cần thiết phải nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về mô hình tuyển dụng công chức như là một đòi hỏi khách quan, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới” là cần thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc.


TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã phân tích được một số vấn đề lý luận có liên quan trực tiếp đến mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức như: khái niệm mô hình, nguyên tắc, yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Những nội dung lý luận này tạo khung lý thuyết cho việc nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, đánh giá thực tiễn và đề xuất những bài học có thể vận dụng cho kiểm định chất lượng đầu vào công chức của Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày được thực tế kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia, theo mô hình tập trung, phi tập trung và hỗn hợp trong đó đã đề cập được nhiều kinh nghiệm khá cụ thể, đa dạng của các quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Singapo, Hàn Quốc, Trung Quốc, Phi-líp-pin, Anh. Nhìn chung các kinh nghiệm đã đề cập đều bổ ích, có giá trị tham khảo tốt cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã  khái quát được những ưu, nhược điểm chủ yếu về thực trạng tuyển dụng công chức ở nước ta, rút ra được nhiều hạn chế, bất hợp lý cần khắc phục. Từ đó, rút ra được một số kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam về nguyên tắc kiểm định, tổ chức kiểm định, xác định và sàng lọc đối tượng kiểm định, nội dung kiểm định cũng như đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở nước ta theo hướng tập trung thống nhất và đưa ra được các giải pháp cần thiết để áp dụng mô hình mới, nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.


TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng VKHTCNN phản biện Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: Chương 1 còn thiếu phân tích đặc điểm nội dung của từng mô hình, chưa đủ độ sâu cần thiết; Chương 2 việc phân tích kinh nghiệm quốc tế còn khá đơn giản, chưa sâu, chủ yếu mô tả rất nhiều vấn đề liên quan đến kiểm định; tại Chương 3 các đề xuất mang tính hành chính hơn là khoa học, do đó các bài học kinh nghiệm rút ra chưa thật sự bám sát và thống nhất với các đánh giá mô hình đã được đưa ra tại Chương 2. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu nên xem xét đề xuất là 2 mô hình này thì mô hình nào đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng hơn; cần làm rõ giới hạn, phạm vi của kiểm định. Ngoài ra, cần phân tích, đánh giá sâu trong phần nêu vấn đề,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài tạo cơ sở trực tiếp cho việc nghiên cứu đề xuất đổi mới mô hình kiểm định chất lượng đầu vào của công chức theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài, đồng thời yêu cầu Viện KHTCNN cần xem xét Đề tài sau khi hoàn thiện chuyển lại cho các thành viên Hội đồng xác nhận đã tiếp thu.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác