Địa chỉ liên hệ


Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ


Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội


Điện thoại: +84-24-62826778

Fax: 
+84-24-62826787

Email
: vienkhtcnn@moha.gov.vn