Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.832.700

Khách Online : 17

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (01/07/2021)

Ngày 30/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án điều tra cấp Bộ “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0701202112.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện