Video giới thiệu




















Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.084

Khách Online : 20

Công văn gửi các đơn vị V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022

11:24 05/05/2021 | Lượt xem : 1175

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1175

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” (12/11/2021)

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1112202101.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện