Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.832.705

Khách Online : 21

Công văn gửi các đơn vị V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022

11:24 05/05/2021 | Lượt xem : 384

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 384

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (01/07/2021)

Ngày 30/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án điều tra cấp Bộ “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0701202112.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện