Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.358.340

Khách Online : 28

Nghiệm thu chương trình, tài liệu bồi dưỡng phương pháp xây dựng dự án, đề án

15:30 07/04/2016 | Lượt xem : 5814

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5814

Ngày 06/4/2016, tại trụ sở Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đã tổ chức họp đánh giá nghiệm thu “Tài liệu bồi dưỡng phương pháp xây dựng dự án, đề án” (Tài liệu) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng nhóm nghiên cứu thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên do TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, làm Chủ tịch Hội đồng. Đến dự Hội nghị nghiệm thu có lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Viện và các nghiên cứu viên của phòng Nghiên cứu tiền lương và các chế độ chính sách. 


ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Trưởng phòng Nghiên cứu tiền lương và các chế độ chính sách, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung của Tài liệu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã được nghe ThS. Nguyễn Huyền  Hạnh, Trưởng phòng Nghiên cứu tiền lương và các chế độ chính sách thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Tài liệu. Với mục tiêu của Tài liệu nhằm biên soạn chương trình tài liệu, bồi dưỡng phương pháp xây dựng dự án, đề án, góp phần giúp cho đội ngũ công chức nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng thành công các dự án, đề án thiết thực, có tính khả thi cao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực quản lý và thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

Bố cục Tài liệu gồm 7 phần, trong đó Tài liệu đã tập trung vào một số vấn đề chung về xây dựng và thực hiện dự án, đề án; hình thành dự án, đề án; thẩm định đề án, dự án; đề xuất dự án, đề án; báo cáo, giám sát việc thực hiện dự án, đề án; đánh giá kết quả thực hiện và kết thúc dự án, đề án; rà soát và đánh giá tác động dự án, đề án. Bộ tài liệu đã tổng hợp được những kiến thức căn bản, thiết thực, hữu dụng về phương pháp xây dựng dự án, đề án, bao gồm những khái niệm cơ bản, các nguyên tắc chỉ đạo, chu trình xây dựng dự án, đề án từ khâu đề xuất ý tưởng, thẩm định, báo cáo giám sát đánh giá tác động cũng như nội dung các hoạt động trong từng khâu của chu trình.


PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn phát biểu nhận xét Tài liệu

Nhận xét kết quả nghiên cứu của Tài liệu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng Tài liệu là cần thiết, đáp ứng đòi hỏi khách quan, đảm bảo tính toàn diện, bao quát; đối tượng thực hiện được đề cập phù hợp với yêu cầu, tính chất của tài liệu bồi dưỡng; phương pháp xây dựng đề án, dự án trình bày một cách tương đối có hệ thống các vấn đề và làm rõ một số tài liệu có liên quan; nhóm tác giả đã đưa ra một số biểu mẫu thiết thực nhằm bồi dưỡng các kỹ năng; kết cấu hợp lý; hướng đề cập dễ tiếp cận; thành viên hội đồng đánh giá cao nội dung của phương pháp thẩm định đề án, dự án; tài liệu có sự đầu tư nghiên cứu mang tính cập nhật; hệ thống bảng biểu chi tiết, phù hợp. Bên cạnh đó, Tài liệu đã thể hiện được tính cần thiết của nhu cầu xây dựng đề án, dự án hiện nay.


TS. Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của Tài liệu

Để hoàn thiện Tài liệu còn một số hạn chế cần bổ sung và làm rõ như: cần bổ sung thêm mục tiêu, phương pháp giảng dạy, chương trình giảng dạy; cân đối lại cấu trúc các phần.

Nhận xét kết luận, TS. Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho rằng Tài liệu đã được nhóm tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện để Tài liệu có tính thiết thực, khả thi trong thực tiễn.

Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện