Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.187.591

Khách Online : 31

Nghiệm thu Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Chính quyền xã với quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”

14:06 11/04/2016 | Lượt xem : 6349

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6349

Ngày 07/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đánh giá nghiệm thu đề tài “Chính quyền xã với quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”, mã số KX.02.22/11-15 thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đến năm 2020”, KX.02/11-15 do Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì, PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) làm chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu gồm 09 thành viên do GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch.


PGS. TS. Nguyễn Minh Phương trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Nhận xét đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài đã phân tích làm rõ vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã trong quản lý phát triển xã hội (PTXH) ở nước ta; mối quan hệ giữa chính quyền xã với các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong quản lý PTXH; luận chứng các đặc điểm PTXH và quản lý PTXH của chính quyền xã ở các vùng, miền khác nhau do chi phối của điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tộc người, tôn giáo của địa phương; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trong quản lý PTXH ở nước ta từ Đổi mới đến nay, từ đó chỉ ra những kết quả, ưu điểm và hạn chế, vướng mắc và các vấn đề cần giải quyết. Trên cơ sở phân tích bối cảnh, yêu cầu PTXH và quản lý PTXH của chính quyền xã trong giai đoạn 2015-2020, Đề tài đã đề xuất được các giải pháp có tính toàn diện và đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã. Ngoài ra, Đề tài đã cũng đã đưa ra được các kiến nghị cụ thể nhằm phát huy vai trò và hiệu quả quản lý PTXH của chính quyền xã ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Bên cạnh những ưu điểm, các thành viên Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm Đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: phân bổ giữa các chương hợp lý hơn; chú ý phương pháp tiếp cận logic và lịch sử; quan tâm nghiên cứu kinh nghiệm quản lý PTXH của làng xã qua các thời kỳ để rút kinh nghiệm cho ngày nay.


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chúc mừng Chủ nhiệm Đề tài

Kết luận buổi nghiệm thu, tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng GS. TS. Lê Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng cho rằng Đề tài đã được nhóm tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng cao. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu chú ý phân tích sâu hơn những mặt yếu kém trong quản lý PTXH của chính quyền xã ở nông thôn hiện nay. Về mặt kỹ thuật, cần rà soát lại một số thuật ngữ đưa ra nhưng chưa kèm giải thích, đồng thời cần bổ sung thêm các tài liệu tham khảo nước ngoài vào Danh mục tài liệu tham khảo.

Kết quả đánh giá nghiệm thu: Đề tài đạt loại Xuất sắc./.

Tin: Ngọc Linh


Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện