Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.177.073

Khách Online : 60

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập”

16:43 12/11/2021 | Lượt xem : 255

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 255

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, ở nước ta hiện nay, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng phát huy được vai trò, tác dụng trong việc thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích cơ bản, thiết yếu của người dân trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ sức khỏe, văn hóa, xã hội góp phần tích cực, trực tiếp vào việc đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững của xã hội trong bối cảnh mới của đất nước.

Tuy nhiên chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn đang nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dân, đồng thời lại làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Điều đó có nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ những hạn chế, bất hợp lý trong phương thức quản trị đơn vị sự nghiệp công lập đang được áp dụng hiện nay, với đặc trưng nổi bật là phương thức hành chính – bao cấp, không phù hợp với đặc điểm, tính chất của hoạt động nghề nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, cần thiết phải áp dụng một số phương thức quản trị doanh nghiệp phù hợp với hoạt động sự nghiệp, như thông lệ chung của khu vực công trên thế giới hiện đại. Do đó, đề tài cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công là rất cần thiết, cả về lý luận và thực tiễn.

TS. Tạ Ngọc Hải thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã đề cập được một số vấn đề lý luận cần thiết, có liên quan đến chủ đề nghiên cứu của đề tài như: (khái niệm nội hàm, đặc điểm, của phương thức quản trị doanh nghiệp, khả năng, điều kiện áp dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập). Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã trình bày được một số kinh nghiệm áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp của khu vực công ở một số quốc gia và rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích thực trạng quy định của pháp luật về tổ chức, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay và trình bày được một số nội dung về thực trạng quản trị đơn vị sự nghiệp công lập trong một số lĩnh vực đào tạo đại học, bệnh viện, một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được một số quan điểm và giải pháp cần thiết trong việc áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Các quan điểm đưa ra khá chính xác, hợp lý, đồng bộ, cần quán triệt đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay.

TS. Dương Thanh Mai, Nguyên Viện trưởng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung phân tích làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn ứng dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, nên xem xét bổ sung chế tài khi đơn vị sự nghiệp không áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp vào hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần phân tích, luận giải sự lựa chọn các mô hình quản trị doanh nghiệp, áp dụng các phương thức cụ thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm, phù hợp với ngành, lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công,...

PGS.TS. Trần Kim Chung, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nhận xét Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” (11/01/2022)

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0111202212.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện