Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.912.529

Khách Online : 33

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học hoàn thiện pháp luật về dân chủ cơ sở”

09:17 11/04/2021 | Lượt xem : 464

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 464

Ngày 08/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học hoàn thiện pháp luật về dân chủ cơ sở” do TS. Trần Thị Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trần Thị Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, những năm gần đây ở nước ta đã có không ít những công trình khoa học bàn về dân chủ, dân chủ cơ sở, pháp luật về dân chủ cơ sở. Đồng thời, dân chủ cơ sở đã được tổ chức thực hiện trong thực tế từ lâu với nhiều phương thức đa dạng, phong phú, và ngày càng được Đảng, nhà nước, xã hội, người dân quan tâm, qua đó thực hành dân chủ cơ sở đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra cho dân chủ cơ sở nhiều vấn đề cần phải được giải quyết về nội dung, giá trị, phương thức thực hiện dân chủ cơ sở trong điều kiện những yêu cầu, đỏi hỏi của dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển đất nước ngày càng cao. Giải quyết những vấn đề này cần phải có một hệ thống các giải pháp đồng bộ, trong đó, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dân chủ cơ sở là một trong những giải pháp hàng đầu.

Do vậy, việc nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học hoàn thiện pháp luật về dân chủ cơ sở là cần thiết khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đạt ra.

TS. Trần Thị Hạnh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đặt ra Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa được một số kết quả nghiên cứu có liên quan đến Đề tài đã được công bố trong thời gian qua. Đồng thời, đã phân tích, làm rõ thêm quan niệm, đặc điểm, vai trò dân chủ ở cơ sở; khái niệm, đặc điểm, vai trò, đối tượng, phạm vi, nội dung hình thức điều chỉnh của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đã khái quát thực trạng và có những phân tích, nhận xét về thực trạng pháp luật về dân chủ ở cơ sở cả ở phương diện quy phạm và phương diện thực hiện trong thực tế; chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế. Từ đó, đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

 PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng phần mở đầu Nhóm nghiên cứu cần bổ sung nội dung về tổng quan tình hình nghiên cứu. Bên cạnh đó, trước khi đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, Đề tài nên có mục về bối cảnh. Mặt khác, nên bổ sung một số tiêu chí đánh giá việc thực pháp luật về dân chủ ở cơ sở cả về nội dung và hình thức; bổ sung đánh giá khái quát về giá trị pháp lý đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các nội dung đánh giá về tồn tại hạn chế, cần bổ sung phần đánh giá về nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đó. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa lại một số ngôn từ, văn phong theo chuẩn ngôn ngữ tiếng việt như góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện