Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.174

Khách Online : 16

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

09:57 15/04/2021 | Lượt xem : 1206

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1206

Ngày 14/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”  do TS. Lưu Anh Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nguyên là Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lưu Anh Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Số lượng, chất lượng và cơ cấu của nguồn nhân lực là thước đo chủ yếu cho sự phát triển. Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cũng đã chứng minh rằng, muốn đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao và ổn định thì nhất thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua con đường đào tạo, chính vì vậy trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh và hướng tới nền kinh tế tri thức, các quốc gia đều chú trọng đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp đào tạo này. Trong những năm qua, hệ thống giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo trình độ cao được phát triển và mở rộng, về cơ bản đáp ứng được những yêu cầu, nhưng chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế và yếu kém, cụ thể là còn yếu về chất lượng, thiếu năng động và sáng tạo. Nguyên nhân chủ yếu là các cơ sở đào tạo, trong đó có cả trường Đại học Nội vụ Hà Nội còn thiếu đội ngũ quản lý, đội ngũ giảng viên trình độ cao; nội dung chương trình đào tạo chưa thường xuyên cập nhật đáp ứng thay đổi của tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đào tạo theo nhu cầu của ngành, của xã hội; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình còn hạn chế; phương pháp giảng dạy và học tập chưa cập nhật. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” vừa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

TS. Lưu Anh Đức thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; làm rõ một số khái niệm, đặc điểm nguồn nhân lực chất lượng cao; nhu cầu đào tạo  nhân lực chất lượng cao; vai trò của các giáo dục đại học đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng nêu ra các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nhân lực chất lượng cao; kinh nghiệm đào tạo nhân lực chất lượng cao tại một số quốc gia trên thế giới và ở một số trường Đại học ở Việt Nam. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu. Từ đó, chỉ ra nguyên nhân, đánh giá những cơ hội và thách thức ở một số vấn đề đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm xây dựng và triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, các giải pháp về cơ bản phù hợp và khả thi.

TS. Trần Thị Thu Hoài, Phó Viện trưởng, Viện đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần làm rõ tiêu chuẩn, tiêu chí và phương thức đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao của nền công vụ, đây là căn cứ quan trọng để xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, phương thức, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cần phân biệt rõ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp vì các tiêu chuẩn, tiêu chí và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chúng là không giống nhau; các yếu tố ảnh hưởng cần được xác minh rõ và logic vì các yếu tố này sẽ liên quan giải pháp; cần  làm rõ những đóng góp mới của Đề tài; cần bổ sung, làm phong phú thêm phần tổng quan nước ngoài; tại Chương 1 nên bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao; Chương 2 và Chương 3 cần bám vào khung lý thuyết và trình bày giải pháp theo logic mục tiêu, nội dung và điều kiện đảm bảo. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần cập nhật các chủ trương của Đảng; rà soát nỗi kỹ thuật, chính tả; giải trình một số nội dung trong Thuyết minh không thực hiện trong đề tài,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Tuy còn một số điểm còn hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” (12/11/2021)

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1112202101.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện