Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.275.557

Khách Online : 38

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo”

08:33 02/01/2022 | Lượt xem : 1687

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1687

Ngày 30/12/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo” do Ths. Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban, Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia làm Chủ tịch.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ - Thư ký Đề tài thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo là một lực lượng có khả năng tác động, định hướng và điều chỉnh hành vi của cá nhân, nhóm người tin theo trong hoạt động tôn giáo và hoạt động xã hội. Nhìn rộng hơn họ đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự tồn tại, phát triển của tôn giáo, là những người đóng vai trò dẫn dắt, điểm tựa trong đời sống tinh thần của một bộ phận người dân, là cầu nối tạo lập các mối quan hệ giữa nhà nước và tổ chức tôn giáo. Điều đó cho thấy vai trò, vị trí quan trọng của chức sắc, chức việc đối với xã hội. Trong bối cảnh hiện nay khi đức tin phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện, tôn giáo ngày càng được nhìn nhận là một nguồn lực thay vì là một trở ngại của phát triển thì vai trò của chức sắc, chức việc cũng được nhìn nhận khác hơn. Họ không chỉ còn là đối tượng cần quản lý, mà còn là nguồn nhân lực chất lượng trong xã hội. Là đối tượng được Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng quan tâm không chỉ vì ổn định tình hình tôn giáo, góp phần ổn định xã hội, phát huy nguồn lực tôn giáo cho phát triển đất nước. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn không chỉ trong công tác tôn giáo mà trong xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ - Thư ký Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ khung lý thuyết nghiên cứu, trong đó làm rõ các khái niệm cơ bản và nội hàm liên quan đến nội dung và đối tượng, phương pháp thực hiện, hiệu quả của công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; đồng thời, phân tích thực trạng, cũng như những đặc điểm căn bản cho thấy sự đa dạng, phong phú nhưng cũng không kém phần phức tạp trong hoạt động của chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, cho thấy tính cần thiết phải thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân của chủ thể và khách thể đối với công tác dân vận chính quyền thời gian qua. Trên cơ sở đó cho thấy công tác dân vận chính quyền đóng vai trò quan trọng góp phần tạo đồng thuận, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được các giải pháp và kiến nghị khá phù hợp, sát thực tế với nội dung nghiên cứu.

TS. Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần luận giải rõ nét hơn về sự cần thiết thực hiện Đề tài, trong Đề tài còn khá sơ sài. Ngoài thực trạng đội ngũ chức sắc, chức việc thực trạng công tác dân vận thì nên có chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác này, những định hướng chính sách trong tương lai cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác này hơn nữa. Về mục tiêu, nhiệm vụ của Đề tài: nên tập trung làm rõ hơn nữa từ khóa là “hiệu quả” công tác dân vận chính quyền quan niệm thế nào là hiệu quả, xác định được các tiêu chí đánh giá hiệu quả và dùng những tiêu chí đó để đánh giá thực trạng công tác dân vận chính quyền, từ đó khẳng định rằng có hiệu quả hay không và đề ra phương pháp nâng cao hiệu quả. Cần xác định rõ lại ý nghĩa của từng phương pháp nghiên cứu sử dụng trong Đề tài. Trong Chương 1, làm rõ một số khái niệm: cách hiểu về công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức vệc; khái niệm hiệu quả công tác dân vận. Tại Chương 2, cũng cần bám sát nội dung về hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc để đánh giá thực trạng. Nếu có thể được, bổ sung một phần về những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận chính quyền đối với chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo để làm cơ sở cho đề xuất giải pháp ở Chương 3,…

PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, có giá trị tham khảo đối với công tác tôn giáo nói chung, công tác dân vận nói riêng. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện