Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.555.948

Khách Online : 33

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước đối với hoạt động thờ Mẫu Tam Tứ Phủ”

16:07 04/03/2022 | Lượt xem : 2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2015

Ngày 03/3/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với hoạt động thờ Mẫu Tam Tứ Phủ” do ThS. Nguyễn Đăng Bản, Chuyên viên chính, Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Đăng Bản, thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài “Quản lý nhà nước đối với hoạt động thờ Mẫu Tam Tứ phủ”.

ThS. Nguyễn Đăng Bản, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình báo cáo kết quả Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng Đề tài đã cho người đọc một bức tranh khái quát, góp phần nhận diện được hoạt động thực hành tín ngưỡng Tam Tứ phủ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng nói chung. Đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

PGS.TS. Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phản biện Đề tài

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phản biện Đề tài

TS. Lê Tâm Đắc, Phó Viện trưởng, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng nhận xét đề tài

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được 5 nội dung còn hạn chế và nguyên nhân; rút ra được 5 vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ hiện nay, dự báo được các xu hướng hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu trong thực tiễn sắp tới. Đề tài nghiên có nguồn tài liệu tham khảo phong phú và phù hợp với nội dung nghiên cứu.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: khái niệm về “tín ngưỡng”, “mẫu”, chương bản lề (Chương 2) cần sắp xếp lại theo nội dung khoa học, đề xuất giải pháp cần thực tế và khách quan hơn,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Đỗ Quang Hưng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản, Đề tài đã đáp ứng đầy đủ mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Phương Anh

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện