Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.177.330

Khách Online : 65

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

14:57 23/06/2021 | Lượt xem : 1057

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1057

Ngày 18/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ” do ThS. Lã Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia III làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lã Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia III thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ nói chung có nhiều giá trị, không chỉ phản ánh lịch sử của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ mà ở một phạm vi nhất định, còn phản ánh lịch sử của quốc gia, dân tộc. Trong đó, tài liệu lưu trữ của cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu có ý nghĩa và giá trị đặc biệt, đòi hỏi nhà nước cần quan tâm và có biện pháp quản lý phù hợp. Nhận thức được vấn đề trên, Luật lưu trữ năm 2011 đã có một số quy định tại Điều 5 về quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, những quy định này cần được nghiên cứu và có những biện pháp cụ thể để các đối tượng liên quan có cơ sở thực hiện. Do vậy, với ý nghĩa đó việc lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ” là cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

ThS. Lã Thị Duyên thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận, pháp lý về quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã khảo sát, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ như: ban hành chính sách, pháp luật; phổ biến, tuyên truyền pháp luật và đầu tư nguồn lực; thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về lưu trữ tài liệu của các cá nhân, gia đình, dòng họ. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứ đã đề xuất được 5 nhóm giải pháp để tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ, gồm: hoàn thiện thể chế (trong đó đặc biệt là vấn đề sửa đổi những quy định liên quan trong Luật Lưu trữ); tổ chức các hoạt động lưu trữ; đảm bảo nguồn lực và tăng cường việc thanh, kiểm tra đối với việc thực hiện pháp luật về lưu trữ tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần chỉnh lại cách viết mục đối tượng và phạm vi nghiên cứu; cần phân tích sâu thêm ý nghĩa của tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ. Nội dung của Đề tài mới chủ yếu tập trung vào khối lượng tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ hiện đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; các giải pháp cũng chủ yếu tập trung ở góc độ pháp luật (một trong những biện pháp cơ bản của quản lý nhà nước). Vì vậy, nếu có thể thì Nhóm nghiên cứu nên mở rộng phạm vi nghiên cứu. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cần tách bạch rõ quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân hay quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ cá nhân. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần rà soát lại các lỗi kỹ thuật,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của Đề tài đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. PGS.TS. Triệu Văn cường đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” (11/01/2022)

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0111202212.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện