Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.275.492

Khách Online : 38

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý tài liệu điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ”

08:18 03/01/2022 | Lượt xem : 1723

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1723

Ngày 31/12/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý tài liệu điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ” do TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên TS. Trần Hoàng, Nguyên Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Trần Hoàng Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, theo xu hướng chung và là yêu cầu tất yếu của thời đại, tài liệu điện tử ngày càng hình thành và được sử dụng phổ biến ở các cơ quan, tổ chức như một phương thức thông tin chủ yếu, nhanh chóng và hiệu quả nhằm đảm bảo các nhu cầu khác nhau của hoạt động quản lý. Tuy nhiên, đến nay việc quản lý tài liệu điện tử, nhìn từ góc độ lý luận, pháp lý lẫn thực tiễn còn là vấn đề chưa thật hoàn thiện ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Quản lý tài liệu điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ” là một nghiên cứu trường hợp điển hình và là hướng nghiên cứu cần thiết và cấp thiết không chỉ riêng đối với Bộ Nội vụ mà còn có ý nghĩa đối với các cơ quan Trung ương và địa phương.

TS. Vũ Đăng Minh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng trong Chương 1, Nhóm nghiên cứu đã phân tích khá kỹ về các khái niệm liên quan, yêu cầu, quy định pháp lý hiện hành về quản lý tài liệu điện tử, kinh nghiệm của một số nước và Bộ, ngành ở Việt Nam hiện nay và đề nghị một số nội dung tham khảo cho Bộ Nội vu. Đồng thời, tại Chương 2, Nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực tiễn công tác quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ bao gồm công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về quản lý tài liệu điện tử tại Bộ Nội vụ đồng thời phân tích kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại đó. Trên cơ sở nhóm tác giả là những người trực tiếp tổ chức triển khai thực tiễn, nên phần này được phân tích, đánh giá khá kỹ, đáp ứng yêu cầu mục tiêu nghiên cứu của Đề tài. Trên cơ sở nội dung nghiên cứu ở Chương 1 và Chương 2, tại Chương 3 Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 05 nhóm giải pháp và kiến nghị trong công tác quản lý tài liệu điện tử tại Bộ Nội vụ: (giải pháp công nghệ; giải pháp nguồn nhân lực; giải pháp đầu tư kinh phí, cơ sở hạ tầng; giải pháp về chính sách và các giải pháp khác). Nội dung phần này, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các nhóm giải pháp phù hợp, lý sát với mục tiêu, yêu cầu công tác quản lý tài liệu điện tử tại Bộ Nội vụ nói riêng và trong cả nước nói chung đi vào nề nếp thống nhất.

ThS. Nguyễn Thị Tâm, Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần quan tâm đến nội dung quản trị rủi ro trong quản lý tài liệu điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ. Đồng thời, nên bổ sung thêm các biện pháp thúc đẩy việc lập hồ sơ điện tử ở Bộ Nội vụ, đặc biệt là biện pháp đánh giá kết quả của các cá nhân, đơn vị. Nhóm nghiên cứu nên đề xuất với Bộ để tiếp tục triển khai đề tài tiếp theo về Quản lý công tác lưu trữ điện tử ở Bộ Nội vụ; nên cân nhắc việc sắp xếp lại bố cục giải pháp cho logic và phù hợp hơn. Ngoài ra, cần rà soát lại lỗi kỹ thuật, lỗi chế bản,…  

ThS. Thạch Thọ Mộc, Trưởng phòng Phòng Thông tin Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng. TS. Trần Hoàng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, giúp công tác quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện