Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.031.598

Khách Online : 08

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam”

08:41 01/01/2022 | Lượt xem : 1606

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1606

Ngày 29/12/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ  “Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam” do TS. Trương Quốc Việt, Phó Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Văn Tất Thu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trương Quốc Việt, Phó Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, xung đột lợi ích có liên hệ chặt chẽ tính liêm chính trong thực thi công vụ và tham nhũng. Trong thời gian qua, về lý luận, dù nhiều công trình nghiên cứu đã đề cập nhưng chưa đưa ra được những quan niệm, đặc điểm và các giải pháp thống nhất. Lần đầu tiên vấn đề xung đột lợi ích đã được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện cũng gặp không ít vướng mắc. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam” là cần thiết và cấp bách hiện nay.

TS. Trương Quốc Việt thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, phân tích một cách hệ thống về những công trình nghiên cứu có liên quan đến xung đột lợi ích trong thời gian qua, góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học về những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về xung đột lợi ích; bên cạnh đó, Đề tài đã phân tích cơ bản về công vụ, chế độ công vụ, làm rõ quan niệm, đặc điểm, nội dung của quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ; các yếu tố tác động, ảnh hưởng. Nhóm nghiêu cứu cũng đã nêu ra kinh nghiệm thực tiễn quản lý xung đột của các quốc gia triên thế giới, từ đó rút ra kinh nghiệm cho hoạt động quản lý xung đột trong thực thi công vụ ở Việt Nam. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã khái quát được thực trạng pháp luật về quản lý xung đột trong thực thi công vụ ở Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng một số khía cạnh của quản lý xung đột trong thực thi công vụ như: nhận diện, phòng ngừa, xử lý trong quy định của pháp luật trước đây; làm rõ được thực trạng xung đột lợi ích và quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế cơ bản và nguyên nhân của những hạn chế đó. Tại chương 2, Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được các cơ quan nhà nước liên quan tới quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ và những vấn đề đặt ra đối với việc tăng cường quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra được 6 quan điểm và 8 nhóm giải pháp quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ. Các giải pháp tập trung vào nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp về xung đột lợi ích. Nhìn chung các quan điểm, giải pháp có tính khả thi, nếu được áp dụng vào thực tiễn sẽ tăng cường quản lý xung đột lợi ích thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa tổ chức nhà nước nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ như: Chương 1, cần phân tích rõ hơn khái niệm quản lý xung đột lợi ích; phân tích rõ đặc điểm thi hành công vụ; Chương 2, phần thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay mới đề cập đến 4 nhóm vấn đề theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 là chưa toàn diện, đây thực chất là thực hiện các biện pháp phòng chông tham nhũng. Đề tài nên đánh giá thực trạng quản lý xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ trên những nội dung khác. Chương 3, Nhóm nghiên cứu cần bổ sung nội dung trong một số giải pháp, phân tích sâu về quản lý xung đột lợi ích theo các tình huống hoặc nội dung như nhận diện, phòng ngừa, phát hiện, xử lý. Nội dung các giải pháp theo tình huống hoặc nội dung trên cần gắn với trách nhiệm của các chủ thể cụ thể, ai, làm gì,…

TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc. Kết quả của Đề tài sẽ góp phần xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình tăng cường quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” (08/04/2022)

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0408202205.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện