Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.832.741

Khách Online : 14

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam”

09:24 12/04/2021 | Lượt xem : 527

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 527

Ngày 08/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Quỳnh Nga, Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Quỳnh Nga, Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, trong xã hội dân chủ và thông tin, truyền thông là cách thức chính quyền địa phương tạo lập mối quan hệ hai chiều giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và các đối tượng khác và giữa những người dân nhằm đạt được các mục tiêu quản lý, phát triển, giao tiếp mong muốn cũng như thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Ở địa phương, thực tế cho thấy hiện nay, hoạt động quản trị thông tin của chính quyền có những mặt tích cực, nhưng cũng còn những bất cập, hạn chế, những lúng túng.

Do vậy, việc nghiên cứu quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết và có nhiều ý nghĩa, hữu ích. Việc nghiên cứu quản trị truyền thông của chính quyền địa phương phục vụ mục tiêu quản lý, phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và các mặt khác ở địa phương. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu tham khảo giúp cho việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị và các yếu tố, nội dung của quản trị truyền thông của chính quyền cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động quản trị truyền thông phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển và đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, của cá nhân.

TS. Nguyễn Quỳnh Nga thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu được tổng quan tình hình nghiên cứu và một số cơ sở lý luận về quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. Các khái niệm “truyền thông”, “quản trị truyền thông” và “quản trị truyền thông của chính quyền địa phương” đã được nêu khá tường minh, thống nhất. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã xác định được nội dung quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước; xác định đặc trưng quản trị truyền thông của chính quyền địa phương; phân tích vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam, cụ thể là chính quyền địa phương cấp tỉnh. Từ đó, đã đưa ra đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện công tác quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 TS. Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng bộ môn Chính trị truyền thông, Khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng ở phần nêu vấn đề về mặt học thuật, khái niệm truyền thông cần trình bày bản chất của vấn đề thay vì lịch sử của vấn đề); phân biệt quản trị truyền thông của của chính quyền địa phương với quản trị truyền thông ở lĩnh vực khác để làm nổi bật đặc trưng của quản trị truyền thông của chính quyền địa phương; mặc dù Nhóm nghiên cứu đã giới hạn phạm vi (là UBND) nhưng Hội đồng cũng kiến nghị về đối tượng phạm vi đối với cả Hội đồng nhân dân để đảm bảo bao quát cả CQĐP (bao gồm HĐND và UBND); làm rõ phòng quản trị truyền thông thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giúp văn phòng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân chứ không phải cơ quan tham mưu quản lý nhà nước ở địa phương. Ngoài ra, cần cân nhắc, thận trọng một số nhận định đánh giá trong Đề tài, cần bảo đảm tính khái quát hóa cao; nên có 1 báo cáo kiến nghị đề xuất riêng,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá công phu, tâm huyết, nghiêm túc, số liệu điều tra, khảo sát phong phú, kết cấu hợp lý, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (01/07/2021)

Ngày 30/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án điều tra cấp Bộ “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0701202112.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện