Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.031.608

Khách Online : 14

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

08:58 01/01/2022 | Lượt xem : 1451

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1451

Ngày 29/12/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thu Huyền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Thư ký Đề tài thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, Những năm gần đây ở nước ta đã có không ít công trình khoa học (bài báo, luận văn, luận án, sách tham khảo, chuyên khảo,…) bàn về tổ chức nhà nước. Đồng thời, thực tiễn tổ chức nhà nước ở nước ta hiện nay cũng đang có nhiều chuyển đổi, với những thử nghiệm, thí điểm về mô hình tổ chức, cơ chế và phương thức vận hành, kiểm soát… Tuy nhiên, quá trình vận hành tổ chức nhà nước vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu một cách tổng thể, góp phần làm cơ sở định hướng cho tổ chức nhà nước trong thực tế. Điều này đòi hỏi cần có những nghiên cứu để làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn của tổ chức nhà nước. Vì vậy, việc nghiên cứu tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay cả về lý luận và thực tiễn là cần thiết khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. 

ThS. Nguyễn Thu Huyền, Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Thư ký Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Đề tài đảm bảo tiến độ đề ra, bám sát đề cương, có cấu trúc logic hợp lý và khá dễ theo dõi. Nhóm nghiên cứu đã hệ thống và phân tích làm rõ cơ sở lý luận của tổ chức nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đã đánh giá khái quát thực trạng tổ chức nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứ đã đưa rac những đề xuất, định hướng giải pháp đổi mới, hoàn thiện tổ chức nhà nước Việt Nam. Nhìn chung các giải pháp đều có tính gợi mở và khả thi trong thời gian tới,…

TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu có thể bổ sung thêm một số lý thuyết hiện đại về tổ chức nhà nước; bổ sung thiết chế chính quyền địa phương được quy định trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1980, 1992 (mục 2.1); bổ sung sự phát triển của thiết chế chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013; về yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức nhà nước, nên cân nhắc ghép tiểu mục 3.11 và 3.14 thành một mục; mục 3.2 hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước trong mô hình tập thể tổ chức nhà nước, có thể bổ sung hoàn thiện cơ chế phân quyền, phân cấp Trung ương và địa phương. Ngoài ra về hình thức cần chỉnh sửa mục lục, sửa lỗi chính tả, diễn đạt, trích dẫn tài liệu cụ thể,…

PGS.TS. Vũ Công Giao, Giảng viên cao cấp, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” (08/04/2022)

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0408202205.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện