Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.148

Khách Online : 15

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam”

21:20 27/08/2021 | Lượt xem : 1238

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1238

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Phạm Hồng Thái, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, thu hút, trọng dụng nhân tài là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, là sự kế thừa truyền thống của ông cha ta trong công cuộc trị quốc. Việc hình thành một đội ngũ cán bộ, công chức tinh hoa, tài năng đang là yêu cầu vừa cấp bách, vừa cơ bản trong công cuộc đổi mới công tác cán bộ, nhất là trong bối cảnh xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, cải cách quản trị nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, việc thực hiện nghiên cứu Đề tài Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” là rất cần thiết vừa có tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

ThS. Đào Thị Lanh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn nhất định. Nhóm nghiên cứu đã đề cập được một số vấn đề lý luận cần thiết nhất về nhân tài, trọng dụng nhân tài nói chung và trong cơ quan hành chính nhà nước nói riêng. Nhìn chung, các nội dung nghiên cứu về mặt lý luận đã đảm bảo được tính chính xác, có độ tin cậy, tạo khung lý thuyết cho việc phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp. Về thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã nêu một cách khá đầy đủ và khái quát quan điểm của Đảng và thực trạng quy định của pháp luật về chính sách trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước, rút ra được một số nhận xét chung về những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày được thực tiễn thực hiện chính sách hiện hành về thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và một số địa phương, phân tích được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện các chính sách này. Về cơ bản, những nhận xét, đánh giá của Đề tài là sát hợp, có ý nghĩa thực tiễn. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được một số định hướng về nội dung chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài trong cơ quan hành chính nhà nước; nêu được một số quan điểm và giải pháp xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài trong cơ quan hành chính nhà nước. Các quan điểm và giải pháp là cần thiết, có tính khả thi trong thực tiễn.

TS. Dương Quang Tung phát biểu nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn thiện như: Trong Chương 1, tại mục 1.2.2. Nội dung chính sách trọng dụng nhân tài trong cơ quan HCNN, nên tập trung hơn vào chính sách trọng dụng và nếu có thể nên nêu cụ thể hơn chính sách trọng dụng người có tài trong lãnh đạo, quản lý thế nào; trong tham mưu xây dựng chính sách thế nào trong phạm vi các cơ quan hành chính nhà nước. Tại chương 2, về nguyên nhân của những hạn chế nếu có thể nên bổ sung một nguyên nhân quan trọng làm cản trở đến việc trọng dụng nhân tài trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay là công tác sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức hành chính nhà nước còn quá bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn (bằng cấp, chứng chỉ, thâm niên, ngạch bậc…) và các quy trình rườm rà, mang nhiều tính hình thức, nên rất khó có thể trọng dụng được người có tài năng vượt trội vào các vị trí công việc tương xứng với năng lực và cống hiến của họ. Chương 3, về bảo đảm các điều kiện thực hiện chính sách nên bổ sung một điều kiện rất quan trọng, chi phối trực tiếp kết qủa trọng dụng nhân tài là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự là những “minh chủ” thì mới có thể sử dụng được người có tài ở cơ quan, đơn vị mình. Điều đó đòi hỏi công tác cán bộ phải lựa chọn, bổ nhiệm được những người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là những người thưc sự có đức, có tài, có nhân cách, có liêm sỉ để có thể truyền cảm hứng và sử dụng được nhân tài phù hợp với năng lực, sở trường và ham muốn, hoài bão cống hiến của họ.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” (12/11/2021)

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1112202101.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện