Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.555.972

Khách Online : 05

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số”

09:37 08/04/2022 | Lượt xem : 872

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 872

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ tịch.

PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Chinh, Thư ký đề tài thay mặt Nhóm Nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, cùng với sự hình thành ngày càng lớn các tài liệu lưu trữ số ở các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam, nhu cầu bảo quản an toàn khối lượng tài liệu lưu trữ đặc biệt này, tiến tới phát huy giá trị chúng càng trở nên cấp thiết. Tiếp cận dưới góc độ lý luận những nghiên cứu về loại hình tài liệu lưu trữ số mới chỉ dừng lại ở mức độ rất cơ bản như thống nhất về mặt thuật ngữ, chỉ ra những đặc điểm có tính cá biệt và một số vấn đề khác. Thiếu phần các công trình khoa học nghiên cứu về tổ chức khoa học, khai thác, sử dụng và đặc biệt là bảo quản loại hình tài liệu lưu trữ mới này là một thách thức không nhỏ dành cho giới nghiên cứu lưu trữ học cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ. Ở góc độ thực tiễn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu trong bảo quản khối tài liệu này. Về mặt pháp lý, các cơ quan nhà nước đã và đang xây dựng, ban hành nhiều văn bản có liên quan, tuy nhiên, chủ yếu trong một số lĩnh vực quan trọng như kinh tế, thương mại, dịch vụ hay viễn thông. Do vậy, việc nghiên cứu về bảo quản tài liệu lưu trữ số nói chung và các giải pháp xây dựng kho lưu trữ số nói riêng là rất cần thiết đối với lý luận và thực tiễn hoạt động lưu trữ số ở Việt Nam hiện nay.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” nếu giải quyết tốt sẽ góp phần bổ sung lý luận về lưu trữ tài liệu số cũng như cung cấp giải pháp về xây dựng kho lưu trữ số cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư – lưu trữ và các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Chinh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ cơ sở lý luận về bảo quản số và kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số: làm rõ khái niệm, đặc điểm tài liệu lưu trữ số; khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của bảo quản số; khái niệm, đặc điểm, yêu cầu đối với kho lưu trữ số; tiêu chuẩn kho lưu trữ số, tiêu chuẩn kĩ thuật. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã phân tích thực trạng quy định pháp lý về bảo quản tài liệu lưu trữ số và kho lưu trữ số; thực tiễn bảo quản tài liệu lưu trữ số và kho lưu trữ số tại Việt Nam: mô tả phương pháp khảo sát thực tiễn, kết quả khảo sát thực trạng bảo quản tài liệu kho lưu trữ số, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; khái quát kinh nghiệm một số nước: về xây dựng chính sách bảo quản tài liệu lưu trữ số; nguyên tắc và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ số mô hình kho lưu trữ số. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình kho lưu trữ số; đề xuất các yêu cầu cơ bản của kho lưu trữ số và đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật của kho lưu trữ số về: hạ tầng lắp đặt thiết bị; hạ tầng công nghệ thông tin; hạ tầng mạng; phần mềm; dữ liệu; an toàn thông tin và đưa ra kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; đối với các lưu trữ lịch sử, lưu trữ chuyên ngành; đối với các lưu trữ cơ quan.

TS. Cam Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng  Chương 1 cần bổ sung một mục về tầm quan trọng kho lưu trữ số và việc xác định tiêu chuẩn kỹ thuật của kho lưu trữ số. Tại Chương 2 nên tập trung hơn vào phân tích đánh giá thực trạng việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ số vì đây là nội dung chính của đề tài. Các quy định pháp lý cần khái quát hơn, tập trung đánh giá thực trạng các quy định hiện hành đã có gì và chưa có gì, cần bổ sung chỉnh sửa như thế nào, hạn chế chép lại các quy định trong các văn bản. Ngoài ra, nên lược bớt phần mô tả phương pháp khảo sát và cách thức xử lý thông tin mà tập trung phân tích thực trạng bám vào khung lý thuyết của Chương 1 về kho lưu trữ và các tiêu chuẩn kỹ thuật của kho lưu trữ số để chỉ ra được hiện nay ở Việt Nam đã có tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ số chưa, đã có những thành phần nào, những vấn đề đặt ra để xây dựng tiêu chuẩn kho lưu trữ số là gì.

Phần kinh nghiệm nước ngoài chưa đi sâu vào trọng tâm chỉ ra những kinh nghiệm về xây dựng tiêu chuẩn kho lưu trữ số để tham khảo đối với Việt Nam. Mặt khác, do chương 2 chưa thật sự logic bám vào các thành phần tiêu chuẩn kỹ thuật của kho lưu trữ số đã xác định ở chương 1 nên các đề xuất ở chương 3 cũng chưa thật sự thuyết phục.

ThS. Nguyễn Thị Tâm, Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học khá mới mẻ được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Các đại biểu tham dự tặng hoa cảm ơn Hội đồng và chúc mừng Nhóm nghiên cứu

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện