Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.556.048

Khách Online : 44

Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công”

16:49 20/12/2019 | Lượt xem : 3198

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3198

          Ngày 20/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 06 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Thang Văn Phúc chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Thạch Thọ Mộc, Trưởng Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Dự án. Tác giả nhấn mạnh, để có cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công cũng như hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập... việc thực hiện Dự án này là thực sự cần thiết và cấp bách. Theo đó, Dự án điều tra, khảo sát đánh giá đúng thực trạng xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; rút ra những ưu điểm, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu và lợi ích của người dân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

ThS. Thạch Thọ Mộc thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án

          Đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Dự án nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có tính cấp bách. Nhóm tác giả đã có những báo cáo rất công phu, đáp ứng sự cần thiết, quy mô không bị trùng lặp, thể hiện trong xã hội hóa ở 04 lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao. Đồng thời, Dự án đã mô tả, hệ thống hóa, điều tra về xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công từ Trung ương đến địa phương ở 60 đơn vị và 6 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền. Hệ thống số liệu và  bảng biểu, biểu đồ rất cụ thể, đa dạng, có độ tin cậy và tính hiện đại cao. Bên cạnh đó, Nhóm tác giả đã đưa ra được 07 nhóm giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất hợp lý trong việc xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã nêu được hai vấn đề quan trọng là chủ thể đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ.


PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế nhận xét phản biện

           Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng, các sản phẩm của Dự án cần hoàn thiện, bổ sung một số nội dung như: Báo cáo tóm tắt cần phân tích cụ thể hơn để bao quát được những vấn đề đã thực hiện được của Dự án; Báo cáo kiến nghị, đề xuất cần viết ngắn gọn, tránh phân tích, nêu lại các vấn đề như phần đã trình bày tại báo cáo tổng hợp. Ngoài ra, phần Báo cáo tổng hợp cần đa dạng hóa biểu đồ, số liệu minh họa và chuẩn xác một số tiêu đề cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm nội dung về đánh giá bộ công cụ điều tra được áp dụng thí điểm như thế nào; sắp xếp lại tên các công trình nghiên cứu và tài liệu tham khảo,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

          Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của Nhóm nghiên cứu, cho rằng Dự án là khó, phức tạp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của Dự án sẽ là cơ sở thực tiễn có ý nghĩa và giá trị không chỉ đối với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên… mà còn là cơ sở thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách của các bộ, ngành và địa phương tham khảo, tham mưu xây dựng, hoạch định chiến lược, góp phần đạt được mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp, đa dạng hóa các loại hình cung ứng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đa dạng của người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo Dự án.

          Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Anh Ngọc

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện