Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.555.862

Khách Online : 14

Nghiệm thu dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Khảo sát, đánh giá thực hiện chính sách đối với người có tài năng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương”

14:39 03/01/2022 | Lượt xem : 1742

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1742

Ngày 31/12/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Khảo sát, đánh giá thực hiện chính sách đối với người có tài năng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm điều tra trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo Nhóm thực hiện điều tra, việc thu hút, trọng dụng nhân tài trong nền công vụ nói chung cũng như trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân, nhất là trong bối cảnh mới đất nước hiện nay. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có một số chủ trương, chính sách về vấn đề này nhưng kết quả thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công nói chung  và nhất là trong bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương nói riêng đang còn hạn chế, bất cập. Thực tế đó đặt ra sự cần thiết phải sớm có được các chủ trương, chính sách đồng bộ, hợp lý, đủ mạnh để có thể thu hút, trọng dụng và giữ chân nhân tài trong khu vực công như là một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản trị quốc gia và quản trị địa phương ở nước ta hiện nay. Điều đó nói lên tính cấp thiết và ý nghĩa to lớn, thiết thực của Dự án.

ThS. Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Nhóm điều tra trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Dự án

Đánh giá kết quả đạt được của Dự án, Hội đồng cho rằng Dự án được thực hiện công phu, nghiêm túc, nội dung phong phú, phản ánh được đầy đủ, khách quan, chính xác thực trạng chính sách và thực hiện chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nhóm điều tra đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cần thiết, tạo khung lý thuyết cho việc đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng thời, Nhóm điều tra, đã đi sâu phân tích, xem xét, đánh giá từ các góc độ khác nhau về thực trạng chính sách và thực hiện chính sách trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Từ đó, rút ra được khá đầy đủ kết quả, ưu điểm và hạn chế, bất hợp lý cả về nội dung chính sách và thực hiện chính sách và vấn đề đặt ra. Ngoài ra, Nhóm điều tra đã đề xuất một số yêu cầu và giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Nhìn chung, các yêu cầu và giải pháp đề xuất là phù hợp, có tính khả thi. Bộ công cụ khảo sát, phương pháp, tổ chức thực hiện tương đối hợp lý, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, phù hợp.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phản biện Dự án

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần chú ý phân tích sự khác biệt trong việc thu hút, trọng dụng người có tài năng giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công như: cơ quan dân cử, cơ quan tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc khu vực tư. Đồng thời, cần chú ý phân tích sự khác nhau trong các nhận định đánh giá thực trạng và đề xuất kiến nghị của các nhóm đối tượng khác nhau: các cơ quan quản lý công chức (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng người có tài năng; người có tài năng được thu hút, trọng dụng và đãi ngộ, từ đó nêu ra chính kiến của Nhóm điều tra. Bên cạnh đó, trong phần báo cáo xã hội học cần nêu rõ phương pháp chọn mẫu điều tra chỉnh sửa đối tượng điều tra: điều tra những đối tượng nào khác với nội dung điều tra. Ngoài ra cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật,…

PGS.TS. Ngô Thành Can, Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ phản biện Dự án

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện đúng tiến độ trong điều kiện dịch bệnh, rất nhiều khó khăn, trở ngại đây là sự số gắng lớn của Nhóm điều tra; các sản phẩm đầy đủ theo thuyết minh của Dự án và có chất lượng khá cao, hoàn thành được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, Nhóm thực hiện cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Dự án.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện