Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.275.465

Khách Online : 20

Nghiệm thu Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Khảo sát thực trạng vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer - Kiến nghị về chủ trương và giải pháp”

15:32 24/06/2021 | Lượt xem : 2412

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2412

Ngày 23/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Khảo sát thực trạng vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer - Kiến nghị về chủ trương và giải pháp” (Dự án) do Ban Tôn giáo Chính phủ là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Giảng viên cao cấp, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe ThS. Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu việc lựa chọn và triển khai nghiên cứu, thực hiện điều tra, khảo sát Dự án “Khảo sát thực trạng vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer - Kiến nghị về chủ trương và giải pháp”có ý nghĩa lý luận và thực tiễn giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay được thể hiện bởi các lý do sau: nghiên cứu, điều tra, khảo sát về Phật giáo Nam tông không phải là đề tài mới, nhưng việc điều tra, khảo sát vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer là một vấn đề rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tôn giáo và sự tồn vong của hệ phái này đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách có hệ thống, toàn diện, chuyên sâu. Đồng thời, việc đào tạo của Phật giáo nói chung, đặc biệt là Phật giáo Nam tông hiện nay đang bộc lộ những bất cập, hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của đội ngũ sư sãi. Do vậy, Dự án điều tra, khảo sát đánh giá nhằm làm rõ thực trạng vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer, từ đó, có những đề xuất về chủ trương, giải pháp với Nhà nước và Giáo hội về vấn đề này là cần thiết. Nếu làm tốt, công trình sẽ có những đóng góp hữu ích đối với cơ quan quản lý cũng như với Giáo hội Phật giáo và những ai quan tâm.

ThS. Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng - Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã phân tích, chỉ ra một số vấn đề nhận thức về đào tạo, tu học của Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay, làm rõ các khái niệm công cụ có liên quan: dân tộc Khmer, tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer. Theo đó, Nhóm nghiên cứu đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản như: quan niệm của người Khmer về tu học theo Phật giáo Nam tông Khmer. Trên cơ sở đó, chỉ ra một số đặc điểm của Phật giáo Nam tông Khmer, đặc điểm của tầng lớp tu sĩ. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu lên vai trò của tu sĩ Phật giáo Nam tông đối với người Khmer thể hiện trên các phương diện đời sống tôn giáo, văn hóa – xã hội, chính trị, kinh tế và trong giáo dục, đào tạo thanh niên trong quá trình tu học của tăng sinh. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã nêu quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Phật giáo Nam tông Khmer, trong đó có vấn đề đào tạo, tu học của tăng sinh.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét phản biện cho Dự án

Trong phần thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ thực trạng đội ngũ sư sãi Nam tông Khmer trên ba phương diện cần quan tâm: suy giảm về số lượng, trẻ hóa, thiếu kinh nghiệm và trình độ Phật học, thế học không cao dẫn đến hệ lụy suy giảm vai trò đối với Phật tử người Khmer. Đội ngũ sư sãi Khmer đang tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống tổ chức bộ máy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tham gia vào các tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng hoạt động, vai trò của hội đoàn kết sư sãi yêu nước đối với việc tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu tập trung khảo sát làm rõ thực trạng hệ thống của Phật giáo Nam tông Khmer trên 3 loại hình: Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; các trường trung cấp, sơ cấp và vấn đề du học. Qua đó cho thấy, việc tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông hiện nay rất đa dạng, phong phú về loại hình, chương trình đào tạo ngoài nội điển Phật học còn có vấn đề ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa. Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị đối với Nhà nước và giáo hội về vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhận xét cho Dự án

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số lưu ý cần hoàn thiện: cần xem lại một số đặc điểm (Phật giáo có phải là tôn giáo độc tôn của người Khmer không? Tại sao họ vẫn tồn tại tín ngưỡng Neak Tà, Arak,...). Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu mới chỉ khảo sát ở cấp Học viện, trung cấp, sơ cấp và du học, chưa khảo sát vấn đề trường chùa nội dung quan trọng nhất đối với người Khmer hiện nay. Ngoài ra, Nhóm Nghiên cứu chưa khảo sát về nội dung, chương trình đào tạo đối với tăng sinh ra sao; đội ngũ giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất của mỗi loại hình. Nhưng trong nội dung lại nêu lên những bất cập, hạn chế chung, song không có số liệu minh chứng, chủ yếu là nhận xét, đánh giá. Nếu có thể khảo sát đánh giá được nhu cầu tu học của Phật giáo Nam tông Khmer sẽ có được kiến nghị cụ thể, sát thực hơn liên quan đến vấn đề đào tạo, tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer.

PGS.TS. Đặng Thị Lan, giảng viên, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét cho Dự án

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. Chủ tịch Hội đồng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung hoàn thiện kết quả Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện