Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.177.442

Khách Online : 91

Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”

11:09 01/07/2021 | Lượt xem : 1091

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1091

Ngày 30/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án điều tra cấp Bộ “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Văn Tất Thu chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Phòng nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức - Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm thực hiện Dự án trình bày tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện Dự án. Theo Nhóm thực hiện Dự án, trước bối cảnh tình hình mới của đất nước và yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, cạnh tranh, hiệu quả theo tinh thần Đại hội Đảng XIII, để khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Bộ và ngành Nội vụ, việc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của ngành là một đòi hỏi tất yếu khách quan, một giải pháp chủ yếu, có tính then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và ngành Nội vụ. Để có thể thực hiện thành công chiến lược phát triển ngành Nội vụ trong giai đoạn mới, cần thiết phải tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, rút ra những ưu điểm, tiến bộ cũng như những hạn chế, yếu kém về phẩm chất, trình độ, đạo đức, năng lực của đội ngũ công chức, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của ngành một cách có căn cứ khoa học và có tính khả thi trong thực tiễn.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ” là cần thiết, kết quả thực hiện Dự án góp phần phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định các chủ trương, biện pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

ThS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng nghiên cứu quản lý, cán bộ công chức, viên chức - Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là Dự án có chất lượng đảm bảo, có tính cấp thiết. Dự án đã đề cập được một số vấn đề lý luận cần thiết nhất, tạo khung lý thuyết cho việc điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Trong đó Nhóm thực hiện Dự án đã phân tích khá rõ ràng, cụ thể vị trí, vai trò, đặc điểm của đội ngũ công chức ngành Nội vụ, nội hàm các yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, phần thực trạng Dự án đã đi sâu điều tra tương đối đầy đủ, toàn diện, cụ thể các tiêu chí đánh giá chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Các số liệu, tư liệu điều tra về cơ bản đảm bảo được tính chính xác, độ tin cậy, phản ánh đúng thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Từ kết quả điều tra, Nhóm thực hiện Dự án đã rút ra được những ưu điểm tiến bộ cũng như những hạn chế, yếu kém về phẩm chất và năng lực của đội ngũ công chức ngành Nội vụ ở từng cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) cũng như xác định được khá nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm nâng cao chất lượng công chức ngành Nội vụ.

Ngoài ra, Nhóm thực hiên Dự án đã đề xuất 5 quan điểm, 3 giải pháp chung và 7 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Các quan điểm, giải pháp đề xuất đều cần thiết, phù hợp và có tính thực tiễn.

TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận xét Dự án

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số lưu ý cần bổ sung, hoàn thiện: các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ chủ yếu tập trung về nội dung các giải pháp mà chưa quan tâm nhiều đến trách nhiệm của các chủ thể để triển khai thực hiện các giải pháp; do đặc thù ngành Nội vụ có chức năng tham mưu về công tác tổ chức bộ máy nên khi tuyển dụng cần quan tâm đến nội dung thi để đánh giá khả năng tư duy, nhất là tư duy hệ thống; nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần chú trọng thêm đến đào tạo, bồi dưỡng về trách nhiệm, năng lực, tâm huyết phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngoài ra, cần bổ sung ngành đào tạo về khoa học tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng công chức ngành Nội vụ; không nên đánh giá "cơ cấu ngạch có sự mất cân đối giữa cấp bộ và địa phương" vì sự mất cân đối này là đương nhiên; giải pháp về hoàn thiện thể chế quản lý công chức (mục 3.3.6) cần đưa lên là giải pháp đầu tiên,...

Quang cảnh buổi nghiệm buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các phản biện, nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng. Ông cũng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. PGS.TS. Văn Tất Thu đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” (11/01/2022)

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0111202212.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện