Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.275.533

Khách Online : 19

Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam”

08:43 20/03/2017 | Lượt xem : 4951

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4951

  Ngày 17/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” (Dự án) do Viện KHTCNN chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, lãnh đạo và một số viên chức của Viện.


ThS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng trình bày kết quả thực hiện Dự án

   Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã được nghe ThS. Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng thay mặt lãnh đạo Viện trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Việc thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất cao. Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, các đơn vị kinh tế nhà nước như tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển vươn lên của đất nước, được kỳ vọng như những “quả đấm thép” của nền kinh tế. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng ngày càng khẳng định được vai trò trong việc tư vấn cho Đảng, nhà nước các chính sách về phát triển kinh tế xã hội cũng như kết nối, mở rộng hợp tác, phát triển các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những bất cập trong cách thức quản lý đã khiến không ít các “quả đấm thép” “tan chảy”, để lại hệ quả cực kỳ lớn trên nhiều phương diện, khiến xã hội bức xúc và chưa có cách giải quyết thỏa đáng. Các hiệp hội doanh nghiệp vẫn chưa có một phương án lâu dài, nhất quán và khả thi để phát huy hơn nữa vai trò trung gian giữa các doanh nghiệp và nhà nước. Hành lang pháp lý cho các tổng công ty, tập đoàn kinh tế hiện nay cũng được đánh giá là chưa hiệu quả… Do đó, việc thực hiện Dự án này có ý nghĩa quan trọng và cần thiết.


TS. Tô Hoài Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận xét phản biện

Dự án nhằm điều tra đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và các hiệp hội doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.


PGS. TS Nguyễn Minh Phương nhận xét Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng: Đây là một Dự án khó, nhưng việc thực hiện Dự án là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Phạm vi điều tra của dự án khá rộng, nội dung phức tạp, thực tiễn phong phú, đa dạng, có nhiều vấn đề còn tranh luận. Tuy vậy, đơn vị thực hiện dự án đã tiến hành một  khối lượng công việc lớn, các sản phẩm của Dự án khá khoa học, thể hiện sự nghiêm túc, công phu trong quá trình nghiên cứu như: Nghiên cứu được một số vấn đề lý luận về cách thức tổ chức hoạt động của một số đơn vị kinh tế lớn của Nhà nước và Hiệp hội doanh nghiệp; hệ thống hóa và rút ra những đánh giá, nhận xét về các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý các đơn vị kinh tế lớn của nhà nước và quản lý các hiệp hội doanh nghiệp ở nước ta chủ yếu từ giữa thập niên 90 trở lại đây. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã được thực hiện trước đó, Dự án cũng đã nêu được những kinh nghiệm có giá trị tham khảo tốt về mô hình tổ chức quản lý các tổng công ty, tập đoàn kinh tế và hiệp hội một số quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Hội đồng cũng cho rằng đóng góp có giá trị nhất của Dự án là các đề xuất, kiến nghị có tính khả thi, thể hiện sự tâm huyết, bám sát thực tiễn và yêu cầu đổi mới của nền kinh tế. Kết quả của Dự án có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc hoạch định chính sách, đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế, trước hết là các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước cũng như hiệp hội doanh nghiệp; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện như: Cần có sự bổ sung, giải trình hợp lý giữa tên với đối tượng, phạm vi điều tra của Dự án. Xuất phát từ yêu cầu và tính chất của Dự án, phương pháp điều tra cần phải được thể hiện cụ thể, phương pháp nào sử dụng cho nội dung nào, thể hiện trong phần nào của báo cáo Dự án. Các nhận định, kết luận rút ra từ điều tra xã hội học nên được lồng ghép vào các nội dung tương ứng. Số liệu điều tra nên thể hiện bằng các bảng biểu, đồ thị để phân tích đánh giá rõ ràng, minh bạch và có sức thuyết phục.


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, TS. Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Tuy còn một số hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của Dự án đã được thực hiện một cách nghiêm túc, nhiều đề xuất kiến nghị có giá trị. TS. Trần Văn Tuấn đề nghị Chủ nhiệm Dự án cần tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án; công bố trên trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Bộ Nội vụ nhằm xã hội hóa kết quả của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

Kim Liên


Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện