Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.275.716

Khách Online : 140

Nghiệm thu Dự án “Khảo sát thực trạng hoạt động tôn giáo của tín đồ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức tôn giáo hiện nay, đề xuất chính sách và giải pháp quản lý đối với tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc”

21:09 20/08/2021 | Lượt xem : 2568

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2568

Ngày 20/8/2021, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Khảo sát thực trạng hoạt động tôn giáo của tín đồ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức tôn giáo hiện nay, đề xuất chính sách và giải pháp quản lý đối với tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc” (Dự án) do Ban Tôn giáo Chính phủ là đơn vị tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng Chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe TS. Lê Thị Liên, Viện Trưởng - Viện nghiên cứu chính sách Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu, công tác quản lý tôn giáo nói chung, công tác quản lý tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn tồn tại những điều hạn chế, bất cập. Do rất nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau như địa bàn phức tạp, nhận thức của tín đồ, năng lực của đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước, sự phá hoại của các thế lực thù… nên công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp. Trong số đó, hoạt động tôn giáo của tín đồ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức tôn giáo có nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo nói riêng, đời sống xã hội nói chung. Chính vì vậy, việc tiến hành khảo sát để làm rõ thực trạng hoạt động tôn giáo của tín đồ dân tộc thiểu số, chỉ ra những hạn chế bất cập để đề xuất chính sách, giải pháp là một việc làm có ý nghĩa cấp thiết.

TS. Lê Thị Liên báo cáo tóm tắt kế quả thực hiện Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là Dự án có chất lượng đảm bảo, có tính cấp thiết. Dự án đã trình bày được một số khái niệm phục vụ xác định đối tượng điều tra, khảo sát, trong đó có khái niệm trung tâm là "hoạt động tôn giáo của tín đồ dân tộc thiểu số". Bên cạnh đó, Nhóm thực hiện Dự án cũng đã trình bày khái quát tình hình một số tôn giáo trên một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta, từ lịch sử quá trình du nhập đến tình trạng hiện nay. Đồng thời, cũng đã cung cấp thông tin về số lượng tín đồ các tôn giáo được khảo sát trong Dự án là Công giáo, Tin lành, và Phật giáo. Có thể thấy các số liệu được cung cấp rất là phong phú, có tính cập nhật, có giá trị khoa học. Bên cạnh đó, Nhóm thực hiện Dự án đã trình bày thực trạng hoạt động tôn giáo của tín đồ dân tộc thiểu số trong các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, cụ thể là: về sinh hoạt tôn giáo của tín đồ dân tộc thiểu số trong các tổ chứu tôn giáo ở Việt Nam; hoạt động động truyền giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo. Báo cáo cũng đã trình bày hoạt động xã hội của các tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành vùng dân tộc thiểu số. Từ đó, đưa ra những phân tích, đánh giá về ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các hoạt động nói trên đối với đời sống tín đồ và cộng đồng. Ngoài ra, Dự án đã trình bày khái quát thực trạng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo vùng dân tộc thiểu số, xác định được hai nhóm vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số chính sách về tổ chức, cán bộ và bảy nhóm giải pháp cho công tác đối với hoạt động tôn giáo của tín đồ dân tộc thiểu số. Nhiều kiến nghị và giải pháp có giá trị ứng dụng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số lưu ý cần bổ sung, hoàn thiện: cần lý giải sự thay đổi phạm vi điều tra, khảo sát, số lượng phiếu so với thuyết minh. Bên cạnh đó, cần biên tập lại cách viết vấn đề đặt ra, trong báo cáo nhầm lẫn giữa hạn chế với vấn đề đặt ra. Cách đặt tên và nội dung một số giải pháp cũng cần biên tập lại cho khoa học, tránh trùng lặp. Đồng thời rà soát, khắc phục một số nhận xét có tính mâu thuẫn, nhất là khi phân tích tác động tích cực và tác động tiêu cực từ hoạt động tôn giáo của các tín đồ vùng dân tộc thiểu số; phần kết luận không ăn nhập với nội dung của Dự án nên cần điểu chỉnh lại. Ngoài ra, rà soát chỉnh sửa trùng lặp giữa tiêu đề với tiểu mục, khá nhiều lỗi kỹ thuật trong báo cáo tổng hợp Dự án.

Quang cảnh buổi nghiệm buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. GS.TS. Đỗ Quang Hưng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện