Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.177.139

Khách Online : 59

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh”

11:14 20/07/2021 | Lượt xem : 1010

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1010

Ngày 20/7/2021, tại trụ sở Khu liên cơ quan số 3 tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh ” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 08 thành viên do KS. Hà Thế Nam, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch, Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh là đại diện cơ quan đặt hàng.

KS. Hà Thế Nam, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ thay mặt Nhóm thực hiện đã phát biểu cảm ơn UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh đã phối hợp, tạo điều kiện cho Nhóm nghiên cứu trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học này.

TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN, Bộ Nội vụ chủ nhiệm nhiệm vụ phát biểu tại Hội đồng

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước hay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ

Theo nhóm nghiên cứu, đối với khu vực công nói chung và ĐVSNCL nói riêng những nội dung về quản trị, năng lực quản trị chưa được đề cập đến trong các tài liệu và công trình nghiên cứu trước đây. Đây là khoảng trống trong nghiên cứu, chính vì vậy việc triển khai nghiên cứu đề tài nhằm giải quyết một số nội dung như làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực quản trị của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị phù hợp với từng ĐVSNCL tỉnh Quảng Ninh theo đúng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đánh giá kết quả đạt được của Nhiệm vụ, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã nêu được một số vấn đề lý luận về quản trị; năng lực quản trị; mô hình quản trị; nguyên tắc; phương pháp quản trị trong tổ chức; về năng lực quản trị ĐVSNCL; Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về quản trị trong các tổ chức cung ứng dịch vụ sự nghiệp của khu vực công cũng như đã khảo sát học tập kinh nghiệm quản trị một số ĐVSNCL của 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày thực trạng năng lực quản trị của một số ĐVSNCL trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế và sự nghiệp khác thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp về nâng cao năng lực quản trị các ĐVSNCL tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung kinh nghiệm về mô hình quản trị của Hàn Quốc trong các tổ chức cung ứng dịch vụ công và cụ thể thêm một số nội dung, lộ trình thực hiện thí điểm nâng cao năng lực quản trị cho từng loại hình, lĩnh vực hoạt động, quy mô ĐVSNCL của tỉnh Quảng Ninh để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai nghiên cứu tiếp giai đoạn 2.

Phát biểu kết luận, Ông Hà Thế Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện của Chủ nhiệm nhiệm vụ. Nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. Ông Hà Thế Nam đề nghị Nhóm thực hiện cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua và đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Trần Bích Ngọc

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” (11/01/2022)

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0111202212.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện