Video giới thiệu

Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Nghiên cứu trao đổi

Lý luận thực tiễn

PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (01/11/2022)

Nội dung pháp luật tuyển dụng công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Kế hoạch tuyển dụng; căn cứ, cơ sở tuyển dụng; điều kiện tuyển dụng; ưu tiên trong tuyển dụng; phiếu đăng ký dự tuyển; lệ phí tuyển dụng; thẩm quyền tuyển dụng; phương thức tuyển dụng; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; hội đồng tuyển dụng; thông báo tuyển dụng…...
/Portals/0/WEB-DATA/images/thituyen.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter