Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.177.255

Khách Online : 94

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ năm 2021

09:56 06/12/2021 | Lượt xem : 188

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 188

Ngày 03/12/2021 tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã triển khai thực hiện Quyết định số 1204/QĐ-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ năm 2021.

Đến dự và khai mạc Lớp bồi dưỡng có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vu; TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy có PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ như: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tiền lương, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước…

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ Khai mạc, PGS.TS. Triệu Văn Cường chào mừng các giảng viên, học viên từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về tham dự lớp bồi dưỡng và đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy Lớp bồi dưỡng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia học tập, tiếp thu và lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng bổ ích vận dụng hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học và công việc chuyên môn. Thứ trưởng nhấn mạnh xã hội phát triển ngày càng cao, đòi hỏi năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cần được nâng lên, đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng luôn được chú trọng và quan tâm. Xuất phát từ lộ trình thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 – 2025, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, Lớp bồi dưỡng lần này tập trung giới thiệu các chuyên đề đi sâu làm rõ vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; các nhóm các kỹ năng nghiên cứu khoa học.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Ngay sau khai mạc, Lớp bồi dưỡng đã được PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, thảo luận, trao đổi với học viên về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ và mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển ngành Nội vụ đang hướng đến, đó là: Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ theo định hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; hệ thống tổ chức ngành Nội vụ tinh gọn, phù hợp với yêu cầu được giao; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; có số lượng và cơ cấu hợp lý; có phẩm chất đạo đức tốt; năng động, sáng tạo; đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào tất cả các lĩnh vực của ngành Nội vụ; sử dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kết nối thông tin mạng với Chính phủ và hệ thống hành chính các cấp.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đang thảo luận với học viên tại Lớp học

Cũng trong nội dung Chương trình, học viên lớp học được PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi, bồi dưỡng về kỹ năng phát hiện vấn đề nghiên cứu; kỹ năng tổ chức triển khai vấn đề nghiên cứu; kỹ năng công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ hiện nay như: Về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ; về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; vấn đề kiểm soát quyền lực trong các cơ quan hành chính nhà nước; về đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công; về công chức - công vụ; lĩnh vực văn thư – lưu trữ; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực thi đua – khen thưởng; lĩnh vực công tác thanh niên và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ.

Quảng cảnh Lớp bồi dưỡng

Phát biểu bế mạc, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã cảm ơn và đánh giá cao sự tâm huyết của các giảng viên giàu kinh nghiệm đã truyền đạt, trang bị cho học viên những kiến thức rất quan trọng cả về lý luận cũng như thực tiễn và biểu dương ý thức trách nhiệm học tập của học viên đã đem lại sự thành công của Lớp bồi dưỡng. Ông hy vọng sau khóa học, các học viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, phát huy những kiến thức được bồi dưỡng vận dụng hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong tham mưu, đề xuất, đăng ký các đề tài, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của đơn vị đang công tác./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác