Sắp có văn bản hướng dẫn vị trí việc làm với công chức, viên chức

22:19 06/09/2021 | Lượt xem : 193

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 193

Thủ tướng có Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, thời gian ban hành các văn bản hướng dẫn xác định vị trí việc làm như sau:

STT

Nhiệm vụ

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Ban hành văn bản hướng dẫn về việc xác định cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP

Quý IV/2021

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

2.

Ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP

Quý IV/2021

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Nội vụ

3.

Hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP

Quý II/2022

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Nội vụ

4.

Ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP

Năm 2021

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Nội vụ

5.

Ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP

Năm 2021

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

6.

- Xây dựng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý gửi Bộ Nội vụ để ban hành theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP

- Xây dựng vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nội vụ để ban hành theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP

Năm 2021

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Nội vụ

7.

Phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP

Năm 2022

Các bộ, ngành và địa phương

Bộ Nội vụ

8.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Hoàn thành trong tháng 10/2021

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 02/9/2021.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.972.805

Khách Online : 39