Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.912.493

Khách Online : 28

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước năm 2019

16:42 18/12/2019 | Lượt xem : 756

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 756

Ngày 18/12/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Hội nghị). PGS. TS Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự Hội nghị.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng và ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện KHTCNN đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn Phòng Bộ Nội vụ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ và Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.


TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Theo đó, trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Lãnh đạo Bộ giao và các nhiệm vụ của Viện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, trong đó có những việc được đánh giá cao như: phối hợp với Thành ủy Hà Nội hoàn thành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội (Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua và ban hành Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019); phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai Đề án Văn hóa Công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công” phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”; triển khai Biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015; hoàn thiện nghiên cứu lý luận về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp,…Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác như nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học; kế hoạch, tài chính; thông tin khoa học; hành chính quản trị… kết quả có những cải tiến theo chiều hướng tích cực cả về nội dung và chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2019, Viện cũng còn một vài tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số dự án, đề tài còn chậm so với kế hoạch; cơ chế tài chính triển khai các công việc của Viện vẫn còn chậm, chưa phục vụ tốt hoạt động chuyên môn của Viện; một số quy chế, quy định nội bộ chưa được sửa đổi, hoàn thiện kịp thời; việc gửi báo cáo định kỳ của một số đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ.

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Dự thảo Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2020. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện trong việc triển khai các đề tài, đề án, dự án; tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và thu hút, tuyển dụng đội ngũ nghiên cứu viên có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học; các đơn vị chủ động bám sát Chương trình công tác năm 2020 triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; nâng cao hiệu quả công tác tài chính – kế toán phục vụ chung hoạt động của Viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện Văn hóa công vụ tại Viện; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các viên chức trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các công việc khác của Viện.


Bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019


Ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2019

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Thanh tra nhân dân của Viện trong năm 2019 cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Các thông tin được thông báo đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Mọi thắc mắc, phản ánh của công chức, viên chức và người lao động đều được quan tâm, giải quyết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nội bộ đoàn kết, tư tưởng ổn định, cá nhân gắn bó với tập thể cơ quan, đơn vị. Từ đó, củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện đã đạt được cũng như đóng góp của Viện cho thành công chung của Bộ Nội vụ trong năm 2019. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Viện cần tập trung hoàn thành các dự án, chương trình được giao, đảm bảo chất lượng; công tác quản lý khoa học phải được thắt chặt hơn nữa từ khâu duyệt tên đề tài đến bảo vệ cơ sở và nghiệm thu chính thức; đồng thời chú ý nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đảm bảo đời sống để các viên chức yên tâm công tác.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của Viện, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nhân sự; ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, hoạt động hợp tác quốc tế và biện pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức trẻ…

Thay mặt lãnh đạo Viện, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng đã công bố các quyết định khen thưởng công chức, viên chức đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2019.


TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng công bố các quyết định khen thưởng

Tiếp sau phần tổng kết công tác năm 2019, Bà  Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức đoàn thể trong năm 2020.


Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2020

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Triệu Văn Cường, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng thời, thay mặt toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2019, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020. Nhân dịp năm cũ sắp qua năm mới sắp tới 2020, TS. Nguyễn Ngọc Vân chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác