Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.912.452

Khách Online : 39

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

15:42 09/07/2021 | Lượt xem : 171

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 171

Ngày 08/7/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng Viện đã trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự quyết tâm, nỗ lực đoàn kết của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm như sau: Thực hiện các nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo Bộ giao; Tích cực triển khai các hoạt động trong khuôn khổ các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra; Công tác quản lý khoa học đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là không còn tình trạng nợ đọng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Công tác thông tin - thư viện đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học; Các dịch vụ theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương được thực hiện đảm bảo; Công tác quản lý nội bộ, công tác tổ chức hành chính, ban hành Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ quản lý, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm, biệt phái viên chức làm việc tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước; ban hành Quy chế làm việc của Viện; ban hành Kế hoạch rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị thuộc Viện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2021 của Viện KHTCNN.

Bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng Viện trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết

Về cơ bản, các đại biểu tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và kế hoạch nêu ra trong Dự thảo Báo cáo trong 6 tháng đầu năm  và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2021. Ngoài ra, đại diện các đơn vị, thuộc Viện cũng đã thảo luận, góp ý, bổ sung thêm một số đề xuất, kiến nghị cụ thể, thiết thực để hoàn thành chương trình công tác của Viện trong 6 tháng cuối năm 2021. Đặc biệt, những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị đề cập và trao đổi sôi nổi như việc phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu viên; động viên, thu hút viên chức tham gia nghiên cứu khoa học; tăng cường các bài viết của nghiên cứu viên trên tờ tin, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài Viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ gắn với kết quả đánh xếp loại viên chức hàng năm; kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Viện,...

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước biểu dương các kết quả mà các cá nhân và tập thể viên chức của Viện đã nỗ lực thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 phải được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Bên cạnh đó, ông Vân cũng đề nghị tập thể công chức, viên chức của Viện tiếp tục không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Bộ giao đúng tiến độ, và đạt chất lượng./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác