Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.074

Khách Online : 19

Hội thảo: “Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”

20:52 01/10/2021 | Lượt xem : 780

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 780

Sáng ngày 30/9/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: TS. Thang Văn Phúc, PGS.TS. Văn Tất Thu, TS. Trần Anh Tuấn; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tại đầu cầu trực tuyến; lãnh đạo Viện KHTCNN và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng VKHTCNN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt, chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Để Hội thảo đạt được kết quả, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận vào một số vấn đề sau: trên nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả hành chính nó đặt ra những vấn đề để đổi mới chức năng, nhiệm vụ cho Chính phủ và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả nó đặt ra yêu cầu gì cụ thể để đổi mới chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, của bộ máy hành chính nhà nước trên cơ sở đó làm rõ những vấn đề đang đặt ra kể cả lý luận và thực tiễn trong thời gian qua; đề xuất, giải pháp công việc sắp tới cần phải làm gì để đổi mới tư duy, đổi mới quy định thực hiện chức năng này của Chính phủ, của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu của nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến tham luận. Bên cạnh các tham luận, trao đổi quan niệm về quản trị nhà nước hiện đại, hiệu quả; quan niệm về chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước; các loại chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước; các yếu tố làm thay đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả, các nhà khoa học cũng đưa ra một số định hướng điều chỉnh chức năng của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả. Trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước, chức năng của Chính phủ đã có những điều chỉnh quan trọng. Chính phủ, các bộ, ngành đã tập trung hơn vào quản lý, điều hành vĩ theo hướng chính phủ kiến tạo, chính phủ hành động, phục vụ, hỗ trợ phát triển.

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng nền quản trị quôc gia hiện đại, hiệu quả theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về chức năng của Chính phủ Việt Nam hiện nay đang tồn tại một số hạn chế, bất hợp lý cần tiếp tục điều chỉnh, đó là: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ còn thực hiện khá nhiều công việc của thị trường và xã hội; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường; Chính phủ chưa tập trung làm tốt các công việc đích thực của quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô, chất lượng xây dựng thể chế, chính sách, cơ chế quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa kịp thời; Chính phủ, bộ ngành còn làm thay một số công việc cụ thể của chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền giữa Trung ươngđịa phương còn hạn chế; Chính phủ chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh, hợp lý để huy động các chủ thể ngoài nhà nước tham gia tích cực vào việc đảm bảo các dịch vụ công đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức trong bối cảnh mới của đất nước.

GS.TS. Phạm Hồng Thái, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ những hạn chế, bất hợp lý nói trên cho thấy việc chuyển đổi chức năng của Chính phủ tuy đã có những tiến bộ nhưng chưa thực sự là chính phủ kiến tạo phát triển, là đối tác tin cậy của các chủ thể ngoài nhà nước. Bối cảnh đó đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động để phù hợp với những chuẩn mực, tiêu chí của nền quản trị quốc gia hiện đại. Để thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong điều kiện xây dựng nền quản trị quc gia hiện đại, hiệu quả, cần tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trên cơ sở quán triệt các nguyên tắc sau như: Chính phủ chỉ làm những thị trường và xã hội không làm được hoặc không muốn làm; không làm thay công việc của các chủ thể của thị trường và của xã hội; Chính phủ không làm thay, quyết định thay những công việc của chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương; Chính phủ không phải là “bề trên” phải là đối tác bình đẳng, tin cậy của các chủ thể ngoài nhà nước trong việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.

Trên cơ sở quán triệt một số nguyên tắc trên, vịêc chuyển đổi chức năng của Chính phủ cần thực hiện theo hướng: Xây dựng và thiết lập khuôn khổ thể chế bảo đảm cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô và bảo đảm môi trường chính sách, cơ chế phù hợp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu, lợi của người dân; thực hiện công bằng xã hội, sự phát triển hài hòa giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị; bảo vệ môi trường sinh thái, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

TS. Trần Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ nhiệm Khoa Quản lý nhà nước, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Vũ Công Giao, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ trao đổi tại Hội thảo

PGS.TS. Đào Thị Ái Thi, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý khoa học và công nghệ, Bộ KH&CN phát biểu tại Hội thảo

TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước tham luận trực tuyến tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu Phó Hiệu trưởng Đại học Nội vụ Hà Nội tham luận trực tuyến tại Hội thảo

Phó giám đốc sở Nội vụ Vĩnh Phúc Trần Tuấn Anh tham luận trực tuyến tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo trực tiếp qua màn hình trực tuyến

Quang cảnh các đầu cầu tham dự trực tuyến Hội thảo

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

 

Tin khác