Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.142

Khách Online : 11

Hội thảo “Cơ sở khoa học đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”

12:37 29/09/2021 | Lượt xem : 683

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 683

Sáng ngày 28/9/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị Quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Thang Văn Phúc, Văn Tất Thu, Trần Anh Tuấn; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo Viện KHTCNN và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng VKHTCNN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt, chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Để Hội thảo đạt được kết quả, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận vào một số vấn đề sau: làm rõ những vấn đề lý luận yêu cầu đặt ra đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trên nền tảng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả; phân tích thực trạng hiện nay so với quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả thì có những vấn đề gì đặt ra; giải quyết như thế nào những vấn đề cho phép bảo đảm rằng Chính phủ được tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả và mang tính hiện đại.

PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ nhiệm Khoa Quản lý nhà nước, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý. Bên cạnh những ưu điểm, tiến bộ đã đạt được, đối chiếu với các chuẩn mực của nền quản trị quốc gia hiện đại, tổ chức và hoạt động của Chính phủ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất hợp lý như: Chính phủ vẫn còn trực tiếp đảm nhiệm nhiều công việc của quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động sự nghiệp, chưa tập trung đúng mức vào hoạt động quản trị quốc gia, quản lý vĩ mô; cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. Số lượng bộ, cơ quan ngang bộ vẫn còn khá nhiều so với thông lệ chung của thế giới hiện đại; trong mối quan hệ với chủ thể của thị trường và của xã hội, Chính phủ, bộ ngành hiện vẫn giữ vị thế “bề trên”, chưa thực sự là đối tác tin cậy của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức xã hội, chưa thực hiện có hiệu quả vai trò là người điều hòa, phối hợp sự khác biệt về mục tiêu và lợi ích của các chủ thể khác nhau trong xã hội, như yêu cầu của nền quản trị quốc gia hiện đại; tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Chính phủ, bộ ngành tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nền quản trị quốc gia hiện đại.

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do tư duy mới về nền quản trị quốc gia hiện đại chưa được xác lập đầy đủ, chính xác, rõ ràng; các chủ thể ngoài nhà nước chưa được chuẩn bị đầy đủ về nhận thức, tư duy và kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể tham gia một cách có hiệu quả vào quá trình vận hành nền quản trị quốc gia hiện đại; quan hệ lợi ích cục bộ, cá nhân đang chi phối khá nặng nề đối với đội ngũ cán bộ, công chức,... Xuất phát từ một số nguyên nhân trên các nhà khoa học đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như: tiếp tục đổi mới chức năng của Chính phủ; tiếp tục sắp xếp tinh gọn hơn cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ, bộ ngành; tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động của Chính phủ.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu tâm huyết, có hàm lượng khoa học cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác