Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.167

Khách Online : 21

Hội thảo khoa học: “Xác định nhu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức ngành Nội vụ”

14:24 11/10/2021 | Lượt xem : 1132

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1132

Sáng ngày 08/10/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xác định nhu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức ngành Nội vụ”. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS. TS. Văn Tất Thu - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương như: Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh: Cao Bằng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh, Yên Bái, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Bình tham dự trực tuyến tại các đầu cầu địa phương; lãnh đạo Viện KHTCNN và các viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng VKHTCNN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Viện trưởng nhấn mạnh ngành Nội vụ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chinh trị, hành chính nhà nước, với chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực như: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Để làm tốt công việc nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyên môn, công chức, viên chức ngành Nội vụ, ngoài kiến thức đã học ở trường, cần có hiểu biết, nắm vững chuyên môn và các nội dung thuộc lĩnh vực của ngành trực tiếp chỉ đạo, quản lý, đòi hỏi phải có kiến thức cơ bản, cập nhập, tiếp cận kiến thức chuyên sâu về lý luận, thực tiễn của ngành đặt ra, giải quyết những bất cập hiện tại, nghiên cứu  dự báo tình hình, điều chỉnh bổ sung kip thời những vấn đề mới có tính đột phá ở tầm nhìn xa, rộng hơn phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội trong công tác quản lý. Do đó, có thể khẳng định rằng với tính chất đặc thù, đa ngành, đa lĩnh vực của ngành Nội vụ, công chức, viên chức phải có tư duy, kỹ năng, phương pháp  khoa hoc, toàn diện, vận dụng trong quá trình công tác nghiên cứu  đáp ứng  mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao trong xu thế phát triển chung, do vậy việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học là nhu cầu không chỉ người trực tiếp chuyên nghiên cứu khoa học mà còn của cả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảm nhiệm từng vị trí việc làm là rất cần thiết.

PGS. TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đặt ra nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện trách nhiệm tốt công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành Nhóm biên soạn nội dung các chuyên đề đã tiến hành dự thảo, tiếp thu y kiến, đề xuất triển khai xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ. Cả nội dung được trình bày trong dự thảo chương trình Nhóm biên soạn đã đề xuất, bổ sung tương đối đầy đủ những vấn đề cần triển khai, tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học như: Xác định rõ mục tiêu, đối tượng, thời gian, phương pháp, cấu trúc nội dung chương trình. Đặc biệt trong cấu trúc nội dung chương trình xác định rõ trọng tâm các nội dung cần được bồi dưỡng đối với người tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội vụ

Tuy nhiên, bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng để chương trình bám sát vào yêu cầu của người học, để đảm bảo chất lượng cần phải điều chỉnh một số vấn đề cụ thể như: Về thời gian, phân bổ gồm hai phần lý thuyết và trao đổi thảo luận 50/50% để người học phát huy tư duy tập thể cùng trao đổi, thảo luận về nội  dung, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn trong công tác. Đồng thời, phần thảo luận cần bổ sung nội dung bài tập thực hành đối với đội ngũ giảng viên không chỉ có trình độ học hàm học vị, mà cần phải có nhiều công trình nghiên cứu khoa hoc được thực hiện thành công. Qua thảo luận về cấu trúc nội dung chương trình, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tham gia góp ý điều chỉnh nội dung và thời gian của các chuyên đề như: Chuyên đề 1, nên rút ngắn thời gian vào 2 tiết, các khái niệm cơ bản nên cập trung ở phần I, đưa khái niệm công nghệ thông tin ở phần II lên; Chuyên đề 2, cần mở rộng hơn những vấn đề (quản lý nhà nước về tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ…) phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành; Chuyên đề 3, nên điều chỉnh lại tên chuyên đề thành Kỹ năng phát hiện vấn đề và viết thuyết minh nghiên cứu. Vấn đề đặt ra trong chuyên đề này cần giúp người học phương pháp viết thuyết minh, đề tài nghiên cứu một cách, khoa học, làm rõ được tính cấp thiết, phân biệt được đối tượng nghiên cứu một cách tường minh, phân biệt được đối tượng nghiên cứu với khách thể nghiên cứu và đối tượng khảo sát; mục tiêu nghiên cứu với phạm vi nghiên cứu (nội dung, không gian, thời gian); kết cấu sơ bộ của đề tài nghiên cứu; Chuyên đề 4, giữa tên chuyên đề và nội dung bên trong chưa thực sự phù hợp. Có thể đổi tên chuyên đề là Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Chuyên đề 5, điều chỉnh tên chuyên đề cho phù hợp, nên tập trung vào công bố kết quả nghiên cứu, các nội dung của chuyên đề sắp xếp lại cho phù hợp; Chuyên đề 6 không cần thiết vì nhiều nội dung (I,II) đã được trình bày ở các chương trên.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các chuyên gia, các nhà khoa học đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức ngành Nội vụ trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

PGS.TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo

TS. Hà Quang Ngọc, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham luận tại Hội thảo

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ trao đổi tại Hội thảo

PGS.TS. Đào Thị Ái Thi, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường quản lý khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tham luận tại Hội thảo

Ông Nguyễn Vũ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp tham luận tại Hội thảo

TS. Hà Quang Đạt, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ  tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa văn bản và công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo

          Quang cảnh các đầu cầu tham dự trực tuyến Hội thảo

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

 

Tin khác