Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.912.416

Khách Online : 22

Họp đề xuất Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước năm 2020 và định hướng nghiên cứu

09:40 14/02/2020 | Lượt xem : 595

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 595

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngày 12/02/2020 Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức cuộc họp đề xuất Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước nhằm tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Cuộc họp nhằm xác định những vấn đề cần thiết, cấp bách đang đặt ra cần nghiên cứu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, trên cơ sở đó đề xuất một hoặc một số Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia và sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Nội vụ; các chuyên gia, các nhà khoa học đã có nhiều năm gắn bó, đóng góp cho công tác khoa học của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo tổ chức đầu mối khoa học công nghệ của Bộ; các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các đơn vị thuộc Viện khoa học tổ chức nhà nước.

Theo đó, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015 -2025 cũng đã định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ như: hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và thông tin khoa học công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ (nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và đạo đức nghề nghiệp của viên chức quản lý và nghiên cứu khoa học, công nghệ,...); định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ ngành Nội vụ: nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức; nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động tổ chức nhà nước với tư cách là một khoa học; lĩnh vực về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; lĩnh vực phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công vụ; lĩnh vực cải cách hành chính; lĩnh vực quản lý tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; lĩnh vực văn thư - lưu trữ; lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo; lĩnh vực thi đua – khen thưởng; lĩnh vực công tác thanh niên; lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của ngành nội vụ; nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, chiến lược cũng đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện chiến lược như: nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý, cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về phát triển nhân lực khoa học, công nghệ; nhóm giải pháp về huy động nguồn lực; nhóm giải pháp về hợp tác nghiên cứu khoa học, nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu ý kiến

Trên cơ sở ý kiến các thành viên tham dự xác định nhu cầu tập trung nghiên cứu như thế nào đúng trọng tâm để cho giai đoạn 2021 - 2025 như: nghiên cứu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển; nghiên cứu phân cấp, phân quyền trong bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam; xã hội dân sự trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; nghiên cứu xây dựng chế độ công chức, công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả; nghiên cứu xây dựng khung đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 nhằm phục vụ tổng kết 10 năm cải cách hành chính ở Việt Nam; nghiên cứu thiết kế chuẩn bộ máy hành chính nhà nước; cải cách thể chế hành chính nhà nước trong công cuộc công nghệ 4.0; cải cách dịch vụ công,...


TS. Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ cảm ơn, biểu dương các nhà khoa học, các chuyên gia đã đến tham dự đông đủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp ý chất lượng, đồng thời yêu cầu Viện Khoa học tổ chức nhà nước nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ. Nhân dịp năm mới Thứ trưởng chúc toàn thể quý vị, đại biểu và gia đình có một mới dồi dào sức khoẻ, tràn đầy niềm vui, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn thành đạt.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác