Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.566.502

Khách Online : 45

Tin nổi bật


Tin hoạt động

Hội thảo Khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021 (26/02/2021)

Ngày 26/02/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (ISOS-MOHA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trường Đại học New South Wales – Australia (KRI&UNSW) và Quỹ Phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021 với chủ đề: “Năng lực nhà nước về Phát triển quốc gia thời kỳ hậu Covid 19: Cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0304202101.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ“Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công”. (03/03/2021)

Ngày 03/3/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công” do ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0303202102.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter